Algemene voorwaarden

AlgemeenAddoha Kaartjes is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13:00 uur tot 15:30 uur. In het weekend, op binnenlandse feestdagen, Ied ul Fitr [1 dag], Ied ul Adha [2 dagen]en tijdens de vakantiesluiting van Addoha Kaartjes worden aanvragen en bestellingen wel ontvangen maar pas de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.OvereenkomstDe overeenkomst tussen klant en Addoha Kaartjes komt tot stand op het moment dat de klant de opdracht geeft om de kaartjes te produceren, of het ingevulde bestelformulier verzendt naar Addoha Kaartjes.OpdrachtAlle bestellingen worden met het bestelformulier via e-mail opgegeven. Bij het versturen van het bestelformulier gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden. De klant heeft de plicht deze zelf te lezen via de website. Alle opdrachten worden per e-mail bevestigd. Heeft de klant binnen twee werkdagen niets van ons vernomen, dan vraagt Addoha Kaartjes de klant om contact  op te nemen. Misschien  heeft Addoha Kaartjes dan niets ontvangen.Addoha Kaartjes is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.VerantwoordelijkheidAddoha Kaartjes stuurt altijd een laatste definitieve versie van het kaartje per e-mail voor akkoord.De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor teksten, adresinformatie en overige informatie die op het kaartje is weergegeven. Addoha Kaartjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teksten, adressen en overige informatie die door de klant zijn aangeleverd en door Addoha Kaartjes als zodanig worden verwerkt. Addoha Kaartjes drukt uitsluitend islamitisch verantwoorde teksten in de kaart. Kleurverschillen productDe weergegeven kleuren van de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk.Dit omdat elke beeldscherm verschillende instellingen kent.De kleur van de afdruk van  twee verschillende producties is mogelijk niet 100% identiek aan elkaar,ook als de kleurstelling in het document gelijk is.PrijsopgavesAlle prijsopgaves zijn vrijblijvend. De in de prijsopgave vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Addoha Kaartjes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.BetalingBetaling vindt vooraf plaats via overboeking. De klant ontvangt via e-mail een factuur zodat deze het bedrag kan overmaken op de bankrekening. De kaartjes worden pas gedrukt als het volledige factuurbedrag o.v.v. het factuurnummer door Addoha Kaartjes is ontvangen.LevertijdAlle opdrachten worden op de afgesproken verzenddatum verzonden. Voor de bezorging is Addoha Kaartjes afhankelijk van de bezorgdienst PostNL. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding. De levertijd geldt als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een snelle bezorging dient de klant zelf zorg te dragen voor het aanleveren van volledige en correcte adresgegevens.Controle van de leveringBij ontvangst van de kaartjes en enveloppen dient de klant direct te controleren of de hoeveelheid en kwaliteit juist is. Wanneer de producten niet voldoen aan zijn verwachting, dan hoort Addoha Kaartjes dit graag binnen twee werkdagen. Indien de kaartjes al verzonden zijn voordat de klacht  met Addoha Kaartjes is besproken, kunnen wij de  klacht niet meer honoreren.AansprakelijkheidAddoha Kaartjes kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wijziging, beschadiging of verlies van bestanden, afbeeldingen of overige informatie. Addoha Kaartjes kan tevens in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, fouten of beschadigingen bij de bezorging.In dit geval gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende bezorgdienst (PostNL)AnnulerenWanneer een bestelling (vaste collectie) geannuleerd wordt dan worden er geen kosten in rekening gebracht.Bij annulering van een maatwerkkaart of spoedbestelling  brengen wij 50%  van de ontwerp- of voorrangskosten in rekening. Addoha Kaartjes zal de betaling minus de kosten binnen vijf werkdagen terugstorten op de rekening van de klant. Annuleren is niet meer mogelijk als de kaartjes reeds geproduceerd zijn.RetournerenAlle bestellingen bij Addoha Kaartjes zijn maatwerk. De bestelde kaartjes worden speciaal  gedrukt voor de klant.Het herroepingsrecht is daarom niet van toepassing op de gedrukte kaartjes. Vooruitgestuurde enveloppen kunnen niet geretourneerd worden. De kosten hiervan worden in mindering gebracht op het reeds betaalde totaalbedrag.OvermachtOnder overmacht wordt o.a. verstaan:eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toe-leveranciers, bijvoorbeeld PostNL.Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waardoor Addoha Kaartjes niet in staat ishaar verplichtingen na te komen.PrivacyAddoha Kaartjes respecteert de privacy van de gebruikers van de website van Addoha Kaartjes en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die met een bezoek aan de website worden verschaft vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.WijzigingenDeze voorwaarden kunnen te allen tijde door Addoha Kaartjes aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.